Fabryho choroba

Vzácné dědičné onemocnění, které postihuje celé rodiny.

Co je Fabryho choroba?

Fabryho choroba je vzácné dědičné onemocnění, které postihuje celé rodiny. Vyskytuje se přibližně u 1 ze 40 000 lidí.

 

Fabryho choroba má takzvanou X-vázanou dědičnost. V případě, že je v rodině otec diagnostikován s tímto onemocněním, odevzdává svůj vadný chromozom X všem svým dcerám. Přenos z otce na dceru je v tomto případě 100%. Zároveň však toto onemocnění nepřenáší na své syny. Jiná situace nastává, když onemocněním trpí matka (ženy mají 2 chromozomy X). Riziko přenosu onemocnění na děti, tentokrát i syny, je v tomto případě 50%.

 

Fabryho choroba ovlivňuje způsob zpracování důležitých chemických látek v těle. Kvůli příznakům, které jsou typické také pro jiné nemoci, může být obtížně diagnostikovatelná. Pokud se domníváte, že vy nebo jiný člen rodiny trpíte Fabryho chorobou, poraďte se co nejdříve s lékařem.

Příčiny
Buňky obsahují tukovou látku označovanou jako globotriaosylceramid neboli GL-3. Tenje za normálních okolností vylučován z buněk pomocí enzymu alfa-galaktosidáza A,zkráceně alfa-GAL. Enzym alfa-GAL štěpí GL-3 na menší částice, které mohou opustit buňky, vstoupit do krevního řečiště a nakonec jsou znovu využity nebo vyloučeny z těla. U pacientů s Fabryho chorobou tělo nevytváří dostatečné množství funkčního enzymu alfa-GAL k odbourání GL-3. V průběhu času může nadměrné hromadění GL-3 v některých typech buněk způsobit poškození tkání v celém těle.

 

Fabryho choroba je způsobena pozměněným genem, který se nazývá GLA. Tense v těle využívá k tvorbě alfa-galaktosidázy A. Osoba, která tento pozměněný gen zdědí, proto není schopna tvořit dostatečné množství alfa-GAL, tedytakové, jaké je potřeba pro správnou funkci enzymu.

 

Příznaky Fabryho choroby
Fabryho choroba je obvykle diagnostikována nesprávně nebo zůstává zcela nediagnostikována, protože podobné příznaky se objevují i u jiných, známějších nemocí. Příznaky se mohou také značně lišit, a to dokonce i v rámci jedné rodiny. Někteří lidé dokonce nezjistí, že Fabryho chorobu mají, dokud u nich nenastanou vážné zdravotní problémy, jako jsou mozková mrtvice, srdeční infarkt nebo selhání ledvin.

 • Chronická bolest / záchvaty bolesti
  Příležitostné intenzivní pálivé bolesti, které obvykle začínají v oblasti rukou a chodidel, a často se mohou šířit do jiných částí těla. Tyto epizody jsou označovány jako Fabryho krize a mohou být značně vyčerpávající. Fabryho krize může trvat od pár minut až po několik dnů. Může postiženého přimět k návštěvě pohotovosti, kde dostane léky na úlevu od bolesti. Bolest může být vyvolána také změnami počasí, vlivem tepla, stresu, cvičením a/nebo únavou. Zhoršit se může rovněž během horečky.

 

 • Bolest, mravenčení a pálení v oblasti rukou a chodidel
  U osob s Fabryho chorobou může být přítomna tzv. neuropatická bolest, tj. pálivá a brnivá bolest, která postihuje zejména dlaně a plosky chodidel. Někteří lidé trpí tímto typem bolesti každý den, zatímco u jiných je přítomna méně často. Neuropatická bolest je nejčastějším symptomem Fabryho choroby a často také prvním příznakem, který přivádí děti a dospívající k dětskému lékaři.

 

 • Únava
  Někteří lidé s Fabryho chorobou nejsou schopni vykonávat fyzicky obtížnější činnosti a mohou se unavit nebo přehřát i po mírné aktivitě. Tělesná námaha u nich může také vyvolat intenzivní bolesti. Někdy je zapotřebí upravit plán aktivit nebo se zcela vyhnout určitým činnostem.

 

 • Poruchy pocení
  Mnoho lidí s Fabryho chorobou se buď potí velmi málo (hypohidróza), nebo se nepotí vůbec (anhidróza). To může způsobit přehřátí, časté horečky a citlivost na extrémní teploty. Poruchy pocení jsou obecně způsobeny poškozením nervů a potních žláz. Spolu s bolestí v rukou a nohou představují často jeden z prvních příznaků Fabryho choroby v dětství.

 

 • Kožní léze (angiokeratomy)
  Jedním z nejnápadnějších příznaků Fabryho choroby je načervenale purpurové postižení kůže, odborně označované jako angiokeratom. Tento stav je pro tuto nemoc charakteristický a může lékaře navést k podezření na Fabryho chorobu. Angiokeratomy se obvykle nacházejí v oblasti mezi pupíkem a koleny, nebo v oblastech, kde se kůže napíná, jako jsou lokty nebo kolena. U žen se mohou angiokeratomy vyskytnout i na jiných místech, dokonce i na oční sliznici. Angiokeratomy se zpravidla objevují během dospívání, s věkem se mohou zvětšovat a nabývat na počtu.

 • Abnormality očí (zvlnění rohovky)*
  Dalším běžným příznakem je zvlnění rohovky, tedy tvorba výrazných hvězdicovitých usazenin v rohovce způsobená akumulací GL-3. Objevuje se u více než 70 % mužů a žen s Fabryho chorobou. Zvlnění lze pozorovat pouze při oftalmoskopickém vyšetření štěrbinovou lampou. Zpravidla nemá vliv na vidění. Dalším příznakem Fabryho choroby jsou vinuté (tortuózní) cévy.

 

*Pokud u vás oční lékař zjistí zvlnění rohovky (linie na rohovce, které pravděpodobně nebudou mít vliv na váš zrak), měl by vás odeslat na speciální vyšetření pro diagnostiku Fabryho choroby.

 

 • Recidivující horečka
  Opakovaně se může objevovat horečka, která je doprovázena bolestí.

 

 • Nesnášenlivost tepla a chladu
  Běžným příznakem Fabryho chorobyje citlivost na teplotu.

 

 • Gastrointestinální problémy
  Mnoho lidí s Fabryho chorobou má chronické žaludeční problémy. Mohou zahrnovat bolest po jídle, průjem, zácpu, zvracení a nevolnost.

 

 • Srdeční problémy
  Fabryho choroba může způsobit předčasné srdeční problémy. S postupným hromaděním GL-3 v průběhu mnoha let může dojít k progresivnímu poškození srdečních tkání a cév, které srdce zásobují krví. Mezi srdeční problémy způsobené Fabryho chorobou patří zesílení (hypertrofie) svalové stěny levé komory srdeční, poruchy srdečních chlopní, hypertenze, nepravidelný srdeční rytmus (arytmie), srdeční selhání, srdeční záchvat.

 

 • Problémy s ledvinami
  Po letech hromadění GL-3 se mohou u člověka vyvinout problémy s ledvinami. Poškození může být natolik závažné, že znemožňuje správnou funkci tohoto orgánu (ledvinová nedostatečnost) nebo může vést k jeho selhání (renální selhání). Hromadění GL-3 v ledvinách tedy představuje pro osoby s Fabryho chorobou velké zdravotní riziko.

 

 • Problémy s nervovým systémem
  Významná akumulace GL-3 může zahušťovat krevní cévky v mozku. Může se pak objevit slabost, bolest hlavy, necitlivost, závratě, mrtvice / přechodné ischemické záchvaty (TIA).

 

 • Problémy se sluchem
  Ztráta sluchu a tinnitus (zvonění v uších).

 

 • Deprese a společenské problémy
  Kromě fyzických příznaků se může objevit také úzkost a deprese. Strach, pocit viny nebo třeba hanba jsou běžné emoce v momentě, kdy pacienti s Fabryho chorobou zjistí, že nemoc předali skrze své geny rodině. Promluvte si se svým lékařem a rodinou o tom, jak se cítíte. Existují různé podpůrné skupiny speciálně pro lidi s Fabryho chorobou a také obecně pro vzácná onemocnění.

 

Nejedná se o úplný výčet všech příznaků Fabryho choroby. Diagnostikovat ji může pouze lékař. Pokud se u vás vyskytnou dva nebo více z uvedených příznaků, nebo pokud máte v rodině příbuzné s těmito symptomy, je načase vyhledat odborníka.

Liší se příznaky Fabryho nemoci v závislosti na věku?
Hromadění GL-3 začíná před narozením a pokračuje po celá desetiletí. V důsledku toho se příznaky mohou v průběhu času měnit. Nejčastějším symptomem Fabryho choroby a často také prvním příznakem, který přivádí děti a dospívající k lékaři, je neuropatická bolest (pálivá, brnivá bolest, která postihuje zejména ruce a chodidla). U dětí se mohou objevit opakující se horečky a děti a dospívající mohou trpět nesnášenlivostí tepla a chladu, gastrointestinálními problémy a postižením kůže (angiokeratomy). V dospělosti bude mít mnoho lidí s Fabryho chorobou kromě již popsaných příznaků i závažné problémy s ledvinami, srdcem nebo nervovým systémem.

 

Význam včasné diagnózy
Pokud Fabryho choroba není včas diagnostikována a léčena, může snížit předpokládanou délku života u mužů i žen až o 20 let. Fabryho choroba je systémové onemocnění. Může tedy ovlivnit celé tělo. Hromadění GL-3 způsobuje zúžení krevních cév. Výsledkem je, že ledviny, srdce a mozek nejsou dostatečně zásobeny krví a nemohou správně fungovat. U lidí s Fabryho chorobou může nastat život ohrožující poškození hlavních orgánových systémů (např. mozková mrtvice v mladém věku), které se postupem času může zhoršovat. Proto je včasná diagnóza velmi důležitá. Pokud máte Fabryho chorobu v rodině, zvažte možnost speciálního vyšetření, i když se u vás nevyskytují žádné příznaky. Čím dříve je Fabryho choroba rozpoznána, tím dříve může být zahájeno monitorování a léčba.

 

Fabryho chorobu můžou mít muži i ženy

Kdysi se tvrdilo, že Fabryho choroba postihuje pouze muže a ženy jsou jen „přenašečkami“ nemoci. Nyní víme, že to není pravda. Fabryho choroba může postihnout jak muže, tak ženy, i když se u nich příznaky mohou projevovat značně odlišně.

 

Pokud máte jako žena podezření, že trpíte Fabryho chorobou, neignorujte žádné příznaky. Možná vám již bylo sděleno, že jste „pouze nositelkou“, nebo můžete mít pocit, že na tom nejste tak špatně jako vaši blízcí příbuzní v mužské linii, například váš syn nebo otec. Vzhledem k mylným představám o výskytu Fabryho choroby u žen může být obtížné dobrat se správné diagnózy. Je důležité, aby ženy s rodinným výskytem tohoto progresivního a potenciálně život ohrožujícího onemocnění byly pravidelně sledovány a diskutovaly s lékařem o vhodné péči.

Fabryho choroba často není diagnostikována u žen a dětí

Vzhledem k tomu, že u žen bývá onemocnění často bez příznaků (asymptomatické), mohou lékaři snadno přehlédnout znaky, které by je mohly navést k správné diagnóze. U žen s touto chorobou v rodině je proto velmi důležité, aby si vytvořily rodinný strom, který jim pomůže určit, zda je zapotřebí vyšetření.

 

Příznaky Fabryho choroby u dětí se často zaměňují s jinými poruchami, včetně juvenilní artritidy, bolesti z růstu nebo revmatické horečky. Časté absence na tělesné výchově z důvodu nesnášenlivosti tepla a zátěže, bolesti rukou a chodidel, zahanbující časté návštěvy toalety, a dokonce i častování různými přívlastky odkazujícími na lenost jsou jen některé z mnoha ústrků, kterým musí děti s Fabryho chorobou čelit.

 

Vyšetření na Fabryho chorobu je jednoduché
Ke stanovení diagnózy Fabryho choroby postačí jednoduchý krevní test.

 

Pokud máte vy nebo někdo ve vaší rodině příznaky Fabryho choroby, lékař vám poradí, zda se máte nechat vyšetřit. Při tomto rozhodování může sehrát roli vaše rodinná anamnéza, protože Fabryho choroba je dědičná. V případě podezření na Fabryho chorobu je k dispozici jednoduchý test, který se liší u mužů a žen.

 

Testování Fabryho choroby u mužů a žen

V posledních letech prošla diagnostika vzácných onemocnění významným pokrokem. Mnoho z nich je možné odhalit pomocí jednoduchého krevního testu, tzv. testem suché krevní kapky. V případě použití tohoto testu je pacientovi odebrána krev píchnutím do prstu, podobně jako u novorozeneckého screeningu, a nakápne sena speciální filtrační papírek. Při pozitivitě testu je nutné potvrzení diagnózy Fabryho choroby stanovením aktivity enzymu alfa-GAL v plné krvi a následně genetickým vyšetřením DNA pro potvrzení mutace. Vyšetření DNA je možné provést ve specializovaných laboratořích ze stejného odběru suché krevní kapky.Vzhledem k povaze dědičnosti Fabryho choroby je velice důležité při postižení kteréhokoli člena rodiny uvažovat i o vyšetření ostatních a předcházet tak rozvoji ireverzibilních změn orgánů a postižení.

 

Lékaři, kteří mohou diagnostikovat Fabryho chorobu
Test pomocí suché krevní kapky může provést kterýkoli lékař, protože jde o velice jednoduchý miniinvazivní výkon.

 

Možná jste své potíže probírali se svým obvodním lékařem nebo se specialisty, např. s očním lékařem, dermatologem, nefrologem (odborníkem na onemocnění ledvin) nebo kardiologem. V případě, že obtíže přetrvávají, požádejte je o provedení testu pomocí suché krevní kapky pro vyloučení Fabryho choroby.

 

U mnoha lidí vysloví první podezření na Fabryho chorobu oční lékař. Důvodem je, že u mnoha lidí s Fabryho chorobou je na rohovce přítomna odlišná struktura (tzv. zvlnění rohovky), která je patrná pouze při očním vyšetření.

 

Po stanovení definitivní diagnózy Fabryho choroby je důležité porozumět tomu, jak se tato nemoc dlouhodobě léčí a zvládá.

U pacientů s lehkým průběhem Fabryho choroby péče zahrnuje léčbu specifických symptomů.

 

Léčba Fabryho choroby spočívá v dodávání chybějícího enzymu do těla pacienta, což zpomalí nebo úplně zastaví postup onemocnění a předejde rozvoji sekundárních komplikací.

 

Je důležité pravidelně chodit na prohlídky k lékaři do Centra pro Fabryho chorobu, které se věnuje diagnostice a léčbě pacientů s tímto vzácnějším metabolickým onemocněním.

 

 • Sdílet