O nás

Spolek pacientů se střádavými onemocněními

Staráme se o pacienty se vzácnými střádavými onemocněními, ke kterým řadíme Fabryho a Gaucherovu chorobu, Pompeho nemoc a Mukopolysacharidózu. Poskytujeme informace o nemocích i jejich léčbě. Náš spolek pomáhá pacientům vyrovnat se s onemocněním a nalézt způsob, jak s ním žít. Činnost našeho spolku významně přispívá ke zlepšení života nemocných i jejich rodin a blízkých přátel.