• podpora a pomoc pacientům se střádavými onemocněními a jejich rodinám,
  • osvětová činnost zaměřená na rozšiřování znalostí o střádavých onemocněních, zprostředkování informací o onemocněních a o nových možnostech léčby prostřednictvím setkávání, odborných přednášek a odborných publikací a tiskovin,
  • spolupráce s odbornými společnostmi, organizacemi a pracovišti zabývajícími se léčbou střádavých onemocnění,
  • vytváření podmínek pro vzájemnou podporu a komunikaci mezi pacienty,
  • poskytování informací souvisejících s nabídkou zdravotních služeb,
  • prosazování práv a zájmů pacientů, uspokojování jejich potřeb při poskytování zdravotních služeb,
  • prezentace spolku ve vztahu k pacientské a odborné veřejnosti (společenské, kulturní, informační a vzdělávací akce, propagační činnost).
     

Podívejte se na naše Stanovy. Ke stažení zde:

Stanovy

Zajímá Vás naše činnost více? Pročtěte si výroční zprávu:

Výroční zpráva META 2022

Zpráva o hospodaření spolku META v roce 2022

Výroční zpráva META 2021

Zpráva o hospodaření spolku META v roce 2021