Co je to ASMD?

Vzácná nemoc ASMD (z anglického Acid Sphingomyelinase Deficiency) je genetická porucha, která je důsledkem nedostatku enzymu kyselé sfingomyelinázy. Ta je nutná k rozkladu (metabolizaci) tukové látky (lipidu) zvané sfingomyelin. Jde o dědičnou nemoc, jež může být předávána v rodinách a její příznaky se mohou objevit jak v brzkém dětství, tak i v dospělosti.

Toto střádavé, progresivní onemocnění je historicky také známo jako Niemann-Pickova choroba typu A, AB nebo B. Tyto tři druhy se navzájem odlišují na základě závažnosti a výskytu jednotlivých příznaků.

 • Typ A se projevuje již během prvních týdnů života a jeho průběh se rapidně zhoršuje. Onemocnění poškozuje mozek dítěte, nervový systém a další orgány. Pacienti většinou umírají do věku 3 let.
 • Typ A/B se může začít projevovat od kojeneckého věku až do dětství. Průběh onemocnění se časem zhoršuje a postihuje více orgánů, včetně mozku a nervového systému.
 • Typ B je nejčastější formou nemoci ASMD. Může se začít projevovat v jakémkoli věku a také jeho příznaky se často zhoršují. Ačkoliv tento typ ovlivňuje více orgánů, k poškození mozku dochází pouze málo nebo vůbec.

Čím je způsobeno vzácné onemocnění ASMD?

Vzácná nemoc ASMD je způsobena změnou jednoho z genů (části DNA) nazývaného SMPD1. Tento gen poskytuje instrukce pro výrobu enzymu ASM (kyselé sfingomyelinázy), který má na starosti odbourávání určitých tuků. Pozměněný gen SMPD1 však nedokáže vytvářet dostatečné množství enzymu ASM. Jaké to má pro pacienta následky?

Enzym ASM uvnitř buněk štěpí tuky a další látky. Stará se o rozklad tukové látky sfingomyelin, která je ukrytá ve váčkovitých strukturách určitých buněk – lyzosomech. Pokud se v buňce nenachází dostatek tohoto enzymu, tukové látky nejsou správně odbourávány a hromadí

se v orgánech jako jsou játra, slezina či plíce. Časem to vede ke zdravotním komplikacím, protože orgány nemohou správně fungovat. Čím více tukových látek se v pacientových buňkách nahromadí, tím vážnější zdravotní komplikace poté může mít. Pro zvládání nemoci je tak zásadní včasná diagnóza.

Jaké jsou příznaky a projevy ASMD?

ASMD může mít dopad na více orgánů či orgánovou soustavu. Nahromadění tukových látek, které se kvůli nedostatku kyselé sfingomyelinázy nerozkládají, může nakonec způsobit, že některé orgány přestanou správně fungovat. Může to vyústit v mnoho rozdílných symptomů. Každý pacient tím pádem prožívá toto onemocnění jinak, protože některé z příznaků se mohou rozvinout až po určité době nebo se naopak nemusí projevit vůbec.

Mezi nejčastější příznaky patří:

 • Vystouplé břicho
  • Častý kašel a obtíže při dýchání
  • Snadná tvorba modřin a krvácení
  • Bolesti břicha a průjem

Onemocnění však může individuálně postihnou a poškodit následující orgány či části lidského těla:

Plíce

Kašel, potíže s dýcháním a chronická únava v důsledku zjizvení plic a plicních infekcí. Vysoký krevní tlak ovlivňující srdce a plíce.

Játra

Zvětšená játra, zjizvení jater, abnormální hladina cholesterolu, při laboratorních testech mohou být patrné zvýšené jaterní enzymy. 

Slezina

Zvětšená slezina, bolesti břicha, tlak a ztráta chuti k jídlu.

Krev

Častá únava způsobená sníženým počtem červených krvinek, snadná tvorba modřin a krvácení v důsledku snížení počtu krevních destiček.

Žaludek

Bolesti břicha a ztráta chuti k jídlu, průjem.

Mozek/ Nervový systém

Snížené svalové napětí, zhoršená rovnováha a koordinace, opoždění vývoje u dětí, brnění rukou a nohou v důsledku poškození nervů.

Oči

Na sítnicích se objevují tzv. třešňové skvrny.

Srdce

Poškození srdečních cév, abnormální srdeční tep.

Kostra

Bolesti zad, končetin či kloubů, časté zlomeniny v důsledku oslabení kostí, zpoždění růstu u dětí.

ASMD a genetika

Vzácná nemoc ASMD je genetické onemocnění, což znamená, že se pomocí genů předává z rodičů na děti. Geny poskytují instrukce pro tvorbu proteinů, které hrají klíčovou roli v mnoha funkcích těla. ASMD je způsobeno konkrétní mutací v genu pro sfingomyelinovou fodiesterázu (zkráceně SMPD1). Pokud dojde k jakékoliv mutaci v genu, rozkládání bílkovin nefunguje správně, kvůli čemuž se protein následně hromadí v buňkách. V závislosti na funkci konkrétního proteinu to může ovlivnit mnoho orgánů v těle, a to včetně mozku. 

Aby se onemocnění ASMD přeneslo z rodičů na dítě, jsou zapotřebí dvě kopie pozměněného genu SMPD1 – jedna kopie od každého z rodičů. Pokud by dítě zdědilo pouze jednu kopii změněného genu, nebude mít ASMD, ale bude přenašečem onemocnění. Žádné příznaky nemoci pociťovat nebude, avšak svým potomkům může předat změněný gen. I když jsou oba rodiče pouze přenašeči a o své mutaci v genu nevědí, protože nemají žádné příznaky, mohou přesto předat onemocnění ASMD svým dětem.

Protože se onemocnění ASMD či samotná mutace genu SMPD1 může nevědomky vyskytovat v rodinách, je důležité vědět, jak se onemocnění dědí. Rodinný screening ASMD může pomoci stanovit diagnózu rychleji, aby bylo možné příznaky řešit co nejdříve.

Správná diagnóza ASMD

Nemoc ASMD se dá odhalit pomocí jednoduchého krevního testu. Ten změří hladinu enzymu ASM, na základě které poté dochází buď k potvrzení nebo vyvrácení nemoci. Onemocnění lze také odhalit pomocí genetického vyšetření. Invazivní testovací postupy v podobě vyšetření či biopsie kostní dřeně nejsou nutné k potvrzení diagnózy ASMD.

Léčba ASMD

Správná léčba vzácného onemocnění ASMD může vyžadovat koordinované úsilí několika zdravotních specialistů. Pomocnou ruku mohou podat jak pediatři, tak i neurologové, hepatologové, oftalmologové a další zdravotníci. Nezbytná je také psychosociální podpora celé rodiny.

Pro nemocné jedince a jejich rodiny je také doporučené genetické poradenství.

Současná léčba je zaměřena na specifické příznaky, které se odlišují na základě typu onemocnění. U nemoci typu A lze doporučit pohybovou terapii a pravidelné hodnocení výživy. Zajištění správného příjmu potravy může vyžadovat zavedení vyživovací (gastronomické) sondy.

Při tomto zákroku je do žaludku malým řezem do břicha zavedena tenká hadička, která umožňuje přímý příjem potravy a léků. Problémy

se spánkem spojené s touto poruchou lze léčit pomocí nočních sedativ.

U dospělých s onemocněním ASMD typu B může být nutná léčba dyslipidémie. Zároveň je také doporučena nutriční podpora, která má vést k dostatečnému příjmu kvalitních kalorií. Zajištěn by měl také být správný příjem vápníku a vitamínu D kvůli riziku vzniku osteopenie.

U některých jedinců dochází také k dlouhodobému krvácení v důsledku trombocytopenie, nutné tak mohou být transfuze krve. U pacientů

se zvětšenou slezinou se doporučuje vyhýbat se kontaktním sportům, aby se zabránilo prasknutí sleziny.

I když se vám diagnóza ASMD může zdát zdrcující, vězte, že nejste sami, kdo se s nemocí potýká. Životní cesta každého jedince s ASMD je unikátní, ale pocity frustrace, izolace a smutku, které můžete mít, jsou u pacientů se vzácnými onemocněními běžnější. Přijetí odpovědnosti

za zvládání příznaků a komunikace s odbornými lékaři vám pomůže lépe zvládat váš zdravotní stav.  

 • Sdílet