Kontaktní info

Adresa:

META – spolek pacientů se střádavými onemocněními

Sidlo: Dubina 60
362 72, Šemnice


katerina.uhlikova@seznam.cz

Kontaktní osoby:

Kateřina Uhlíková
Dubina 60
362 72 Šemnice
tel: 731 664 602
katerina.uhlikova@seznam.cz

MUDr. Dagmar Bartošíková
tel: 605 165 095
bartosikova@tiscali.cz

05.03.2007 - Setkání členů o. s. META nad přípravou valné hromady sdružení

V pražském Národním centru pro léčbu Gaucherovy choroby při Klinice dětského a dorostového lékařství a Ústavu dědičných metabolických poruch VFN a 1.LF UK se 5. března t. r. uskutečnilo setkání členů o. s. META, jehož hlavním tématem byla příprava první valné hromady sdružení.
 

Kateřina Uhlíková za přípravný výbor sdružení v úvodu informovala o nově přihlášených členech a poukázala na nutnost navázání bližšího kontaktu se zástupci dalších organizací sdružujících pacienty se střádavými onemocněními a jejich blízké. Poté navrhla k diskusi vhodné termíny pro konání valné hromady. V této souvislosti se hovořilo také o zajištění účasti zástupců pacientů s Pompeho a Fabryho chorobou, kteří se tohoto setkání bohužel nemohli zúčastnit. Paní Krejzová se zajímala o možnosti využití webu sdružení pro sdílení informací mezi pacienty. V závěru bylo konání valné hromady sdružení stanoveno na 2. května t. r., rovněž v prostorách centra.

Aktuality »

Podívejte se na nejnovější informace v oblasti léčby střádavých onemocnění
» zobrazit »

Diskuzní fórum

Podělte se s námi
o svoje postřehy a názory!

Ke stažení


Zajímavé odkazy