Kontaktní info

Adresa:

META – spolek pacientů se střádavými onemocněními

Sidlo: Dubina 60
362 72, Šemnice


katerina.uhlikova@seznam.cz

Kontaktní osoby:

Kateřina Uhlíková
Dubina 60
362 72 Šemnice
tel: 731 664 602
katerina.uhlikova@seznam.cz

MUDr. Dagmar Bartošíková
tel: 605 165 095
bartosikova@tiscali.cz

25.09.2006 - HOSPIMedica 2006 již za necelý měsíc

Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví, největší specializovaná odborná přehlídka ve střední a východní Evropě, otevře své brány 24. října. Svou účast na veletrhu již potvrdili vystavovatelé z 27 zemí.
 

O pověsti, které se mezi nimi HOSPIMedica těší, svědčí i fakt, že výstavní plocha zahraničních firem vzroste oproti loňskému roku více než trojnásobně! Dá se tedy právem očekávat, že veletrh nabídne to nejlepší a nejaktuálnější, čím se světoví producenti zdravotnické techniky mohou pochlubit.


Mezi vystavovateli j sou nejvíce zastoupeny Německo, Francie, Itálie, USA, Švédsko a Velká Británie. Jako nový trend se jeví silné zastoupení asijských firem, především z Číny, Japonska, Indie, Koreje, Pákistánu či Singapuru, které si veletrh HOSPIMedica zvolily za vstupní bránu na evropské trhy. V loňském roce zavítalo na veletrh HOSPIMedica bezmála 17000 návštěvníků z 37 zemí. Čtvrtinu návštěvníků tvořili lékaři, zdravotníci a manažeři nemocnic či klinik, třetinu reprezentanti zdravotnického průmyslu a obchodních firem. Srovnatelná návštěvnost se očekává i letos.


Evropský robotický unikát


Veletrh HOSPIMedica se letos více než v minulosti prezentuje jako přehlídka nejmodernějších hitech technologií ve zdravotnictví. Hned první den veletrhu, tedy 24. října, se na brněnském výstavišti uskuteční 1. mezinárodní kongres robotické chirurgie. Pořádá jej Společnost robotické chirurgie, která v Brně zároveň uspořádá svou ustavující schůzi, ve spolupráci s Hospimed, s. r. o., Centrem robotické chirurgie FN u sv. Anny a akciovou společností Veletrhy Brno.


Poprvé v Evropě se během kongresu uskuteční 3D projekce robotické operace se zvukem, která bude živě on-line přenášena z FN u sv. Anny. Prostorový vjem zprostředkuje účastníkům kongresu použití speciálních brýlí během projekce. Na kongres se můžete stále ještě registrovat na internetových stránkách veletrhu www.hospimedica.cz .

Brno centrem biotechnologií


Dalším primátem spojeným s letošním ročníkem veletrhu HOSPIMedica je bezpochyby i BIOTEC 2006 - první mezinárodní veletrh
biotechnologií ve střední Evropě. Koná se i díky rozhodnutí vybudovat v Brně Mezinárodní centrum klinického výzkumu ICRC (International Clinical Research Center). Mimochodem, jeho výstavba bude slavnostně zahájena hned první den konání veletrhu, tedy 24. října.


BIOTEC 2006 bude rozdělen na dvě části. Tou první je Veletržní inkubátor, který by se měl stát místem prezentace novinek ICRC, CETI (Central European Technology Insitute), CzechInvestu, vybraných inkubovaných firem, komerčních firem, partnerů a vysokých škol. Druhou část pak představuje konference Gate2Biotech, která nabídne prezentaci projektů z oblasti biomedicínského a biotechnologického výzkumu v ČR. Speciální blok bude věnován představení špičkových zahraničních projektů biotechnologického a biomedicínského výzkumu, které mají potenciální těsnou návaznost na projekt ICRC.
Také na konferenci Gate2Biotech se ještě můžete přihlásit, a to na internetových stránkách www.hospimedica.cz nebo www.gate2biotech.com .


Zaostřeno na laboratoře i na čistotu


Souběžně probíhající mezinárodní veletrh technologií pro čisté prostory, hygienu a kontrolu znečištění CleanRooms Europe je určen především ústavním hygienikům a pracovníkům dalších zařízení či výrobních provozů, v nichž je vyžadováno čisté nebo ultračisté prostředí. Kromě představení moderních čisticích technologií nabídne i výměnu zkušeností či expertiz při kontrole znečišťování a při ochraně technologie a výrobků.


K brněnskému zdravotnickému veletrhu neodmyslitelně patří i mezinárodní kongres HOSPIMedica pořádaný Českou lékařskou společností J. E. Purkyně a Slovenskou lékařskou společností. Její letošní 14. ročník se bude věnovat tématu "Lékař v praxi a jeho spolupráce s klinickou laboratoří". Vezmeme-li v úvahu, že před rokem 1989 bylo v celé ČR kolem 400 klinických laboratoří, zatímco dnes jich mezi sebou na trhu soutěží více než 1100, je jasné, že se jedná o téma navýsost aktuální. Na kongresu se bude diskutovat mimo jiné o tom, jak poznat kvalitní laboratoř či podle jakých objektivních kritérií se přitom řídit. Představeny budou i současné pohledy na diagnostiku řady onemocnění, s nimiž se může praktický lékař ve své praxi setkat. (Pozn. red.: podrobný program kongresu ČLS JEP stejně jako dalších odborných akcí tvořících doprovodný program veletrhu HOSPIMedica přineseme v MT 32/2006.)


O handicapu nejen pro handicapované


Veletrh HOSPIMedica je zároveň i největší středoevropskou prezentací kompenzačních, rehabilitačních a protetických pomůcek. Část jeho programu, kterou letos připravuje Národní rada zdravotně postižených České republiky, je určena i odborné veřejnosti. Na jejích seminářích bude představeno takzvané Desatero pro lepší komunikaci. Je výsledkem dlouhodobého systematického výzkumu komunikačních bariér mezi osobami se specifickými potřebami a zdravotnickými pracovníky a klade si za cíl tyto bariéry odstranit. Aktuální bude i představení nového systému sociálních služeb, který v ČR začne platit od 1. ledna příštího roku, spojené s prezentací praktických rad j ak pro uživatele těchto služeb, tak pro jejich poskytovatele.
Již tradičně doplní program poradenské a informační služby Ligy za práva vozíčkářů pořádané pod názvem "Pro Váš úsměv". Přímo do areálu brněnského výstaviště dorazí také hned tři "Vlaky plné úsměvů", které dovezou zdravotně postižené návštěvníky z Prahy, Přerova a Bratislavy.Akcent na podporu zdraví


Veletrh HOSPIMedica však není určen jen odborné veřejnosti či zdravotně postiženým. Pro běžné návštěvníky zde nabídne své služby Centrum podpory zdraví organizované již popáté Masarykovým onkologickým ústavem. Jeho odborníci budou přímo na veletrhu radit návštěvníkům v otázkách zdravé výživy, odvykání kouření a především prevence nádorových onemocnění.
Speciální Centrum komplexní péče o nohu otevře na veletrhu také Česká pediatrická společnost.

 

Zdroj: Medical Tribune
Datum vydání: 25.9.2006
Autor: jak

Aktuality »

Podívejte se na nejnovější informace v oblasti léčby střádavých onemocnění
» zobrazit »

Diskuzní fórum

Podělte se s námi
o svoje postřehy a názory!

Ke stažení


Zajímavé odkazy