Kontaktní info

Adresa:

META – spolek pacientů se střádavými onemocněními

Sidlo: Dubina 60
362 72, Šemnice


katerina.uhlikova@seznam.cz

Kontaktní osoby:

Kateřina Uhlíková
Dubina 60
362 72 Šemnice
tel: 731 664 602
katerina.uhlikova@seznam.cz

MUDr. Dagmar Bartošíková
tel: 605 165 095
bartosikova@tiscali.cz

Vážení přátelé,

Občanské sdružení META je sdružením přátel, rodičů a především pacientů se střádavým onemocněním. Hlavním cílem a posláním sdružení je poskytnout srozumitelnou formou základní informace o tomto typu onemocnění.

Spojujícím článkem je zájem o osvětovou činnost ve spolupráci s příslušnými odborníky zaměřený na rozšiřování znalostí o střádavých onemocněních. Získané informace by měly pomoci se s onemocněním vyrovnat a nalézt způsob a formu, jak s ním žít. Pomoc při řešení celé řady osobních problémů by tak měla přispět ke zlepšení kvality života pacientů.

Sdružení chce poskytovat příležitost k výměně zkušeností, sdílení pocitů i vzájemné psychologické podpoře. To vše by mělo vést ke zdokonalení péče o nemocné s tímto druhem metabolického onemocnění.

Sdružení má také ambici navazovat spolupráci s podobnými iniciativami jak v ČR, tak i v zahraničí.

Sdružení Meta rádo přivítá ve svých řadách všechny, kdo mají zájem o spolupráci, výměnu zkušeností, případně i o setkání se stejně postiženými pacienty. 

Aktuality »

Podívejte se na nejnovější informace v oblasti léčby střádavých onemocnění
» zobrazit »

Diskuzní fórum

Podělte se s námi
o svoje postřehy a názory!

Ke stažení


Zajímavé odkazy