Kontaktní info

Adresa:

META – spolek pacientů se střádavými onemocněními

Sidlo: Dubina 60
362 72, Šemnice


katerina.uhlikova@seznam.cz

Kontaktní osoby:

Kateřina Uhlíková
Dubina 60
362 72 Šemnice
tel: 731 664 602
katerina.uhlikova@seznam.cz

MUDr. Dagmar Bartošíková
tel: 605 165 095
bartosikova@tiscali.cz

MUKOPOLYSACHARIDÓZA
(SYNDROM HURLER, HURLER-SCHEIE, SCHEIE)

Popis

 

Mukopolysacharidóza (MPS) je nejčastější ze skupiny sedmi poruch střádavých onemocnění řazených pod název mukopolysacharidózy. Jde o onemocnění s postižením buněk hrajících hlavní úlohu ve stavbě pojivových tkání, jako je např. chrupavka, a ve složení kloubní tekutiny.

 

Při MPS se prakticky ve všech tkáních postupně hromadí nezpracovaná látka. V důsledku toho vznikají mnohočetné poruchy na úrovni buněk, tkání a orgánů, které, dojdou-li do pokročilého stadia, mohou být již nevratné.

 

Existuje pozoruhodná variabilita postižení a projevů onemocnění, přičemž život ohrožující komplikace se mohou vyskytnout napříč celým spektrem těchto projevů.

 

MPS postihuje všechny lidské rasy a je dědičná. Celosvětová frekvence výskytu činí přibližně 1 onemocnění na 100 000 novorozenců.

 

 

Aktuality »

Podívejte se na nejnovější informace v oblasti léčby střádavých onemocnění
» zobrazit »

Diskuzní fórum

Podělte se s námi
o svoje postřehy a názory!

Ke stažení


Zajímavé odkazy